Docenten

SebastiaanSebastiaan Dommeck
Adviseur Empaction

Het samenbrengen van partijen om met elkaar meer te bereiken is mijn drijfveer om binnen parkeren en mobiliteit mogelijkheden en kansen te benutten. Hiervoor hebben we niet alleen de 'markt', maar ook de overheden nodig. Om belemmeringen weg te nemen en nieuwe concepten te lanceren. Met gedreven betrokkenheid en scherp analytisch vermogen help ik overheidsinstanties en projectontwikkelaars met hun vraagstukken op het gebied van parkeren en mobiliteit.

Voor de provincie Limburg ben ik projectleider van één van de zeven landelijke pilots MaaS (Mobility as a Service) dat door het ministerie van I&W in samenwerking met regionale overheden wordt vormgegeven. Limburg is de enige provincie in Nederland die grenst aan twee andere landen. De implementatie van MaaS in deze provincie is dan ook gericht om grensoverschrijdende mobiliteit te faciliteren en stimuleren. Meer informatie over dit project is hier terug te vinden.

Daarnaast zien we veel vragen op ons af komen van ontwikkelaars en gemeentes om bij verdichtingsopgaves en ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe mobiliteitsconcepten te implementeren in relatie tot de benodigde parkeeroplossingen. Met inpassing van deelmobiliteit en MaaS-dienstverlening zien we genoeg mogelijkheden om hen hierin te helpen.

PaulPaul Willems
Innovatiemanager WillemsWorks Advisory BV

Als innovatiemanager help ik bedrijven die hun producten en diensten willen vernieuwen omdat ze nieuwe markten willen betreden, nieuwe diensten willen ontwikkelen of hun klanten een completere aanbod willen doen. 

Voor dat soort vraagstukken is het nodig om de belangen van iedereen in kaart te brengen en te bekijken hoe al die belangen het beste gediend worden. Dat werk doe ik samen met opdrachtgevers in verschillende branches, waaronder mobiliteit.

In deze markt gaan de veranderingen nu sneller dan ooit door nieuwe spelers die de markt veroveren en bestaande partijen die daar snel en adequaat op moeten reageren. Partijen zoals Uber, Mobike en Swapfiets dagen met nieuwe diensten bestaande fabrikanten uit. Apple en Google ontwikkelen technologie voor zelfrijdende auto’s en autofabrikanten werken inmiddels bijna allemaal aan de opvolger van de verbrandingsmotor. Hoe reageren consumenten en bedrijven op deze ontwikkelingen en hoe reageren deze partijen op elkaar? En hoe kunnen we met al deze nieuwe producten en diensten maatschappelijke problemen oplossen? Dat is de vraag die we op 26 juni met elkaar gaan beantwoorden!

 

           


New Mobility Experience is een samenwerking tussen: